Lasek
Detaylar için tıklayınız
Lasik
Detaylar için tıklayınız
Intralase
Detaylar için tıklayınız
Wavefront
Detaylar için tıklayınız

Göz kusurlarından kurtulmak artık elinizde...
Çünkü Türkiye"de göz teknolojileri çok ileride. Son 10 yılda, 70 bini aşkın göz operasyonunu başarıyla gerçekleştiren Dr. Çakır, özellikle miyop, hipermetrop, asigmat vs. hastalıklarda, son derece güvenli ve başarılı sonuçlar elde ediliyor.

Dr. Çakır, ileri teknolojik donanımlı ve uzman hekim kadrosuyla dünyanın sayılı göz tedavi merkezlerinde yaptığı operasyonları, dünyayla eş zamanlı ilerleyen ülkemizin tüm laser göz tedavi sistemlerini bir arada bulunduran Göz Merkezlerinde tedavilerini uygulamaktadır. Dr. Çakır, halk arasında "Bıçaksız Laser" olarak bilinen "Intralase Laser Keratom" teknolojisini kullanarak, çeşitli nedenlerle klasik laser tedavilerinin uygulanamadığı hastaların da, tedavilerini mümkün hale getiriyor.Gözlük veya lens kullanmayı gerektiren göz bozukluklarının temel nedeni kırılma kusurlarıdır. Günümüzde bu hastalıkların tamamına yakını, laser teknolojisi ile tedavi edilebilmektedir. LASIK, LASEK, Wavefront ve Intralase Laser Keratom adıyla anılan bu yöntemlerin ortak noktası, hepsinin laser teknolojisiyle uygulanıyor olmasıdır.


Göz Kusurları

Miyopi
Gözün, yakını iyi, uzağı bulanık görme durumu. Bunun nedeni cisimlerin görüntülerinin gözün sinir tabakasındaki görme merkezinin önüne düşmesidir. Miyopi hastalığına çocuklarda sık rastlanmaktadır.( Bu durumdaki çocuklarda, en göze çarpan belirti, okulda tahtayı görmekte zorluk yaşamalarıdır. )

Hipermetropi
Gözün, yakındaki cisimleri iyi görememe durumu. Bunun nedeni, cisimlerin görüntüsünün, gözün arkasına düşmesidir. Yüksek hipermetropi hastaları, uzağı görme konusunda da sıkıntı çekebilir. Bu kusura, bazen şaşılık, bazen de ambliyopi adı verilen göz tembelliği de eşlik edebilir.

Astigmatizma
Gözün, cisimleri çarpık ya da iç içe geçmiş halde görme durumu. Bunun nedeni, bir cismin görüntüsünün birkaç odağa birden düşmesidir. Bu durumda göz, hem uzak, hem de yakındaki görüntüleri çarpık algılar. Dolayısıyla Astigmatizm hastalarında bununla beraber miyopi ve hipermetropi de görülebilir.