Lasek
Detaylar için tıklayınız
Lasik
Detaylar için tıklayınız
Intralase
Wavefront
Detaylar için tıklayınız

Intralase Laser Keratom
Halk arasında " Bıçaksız Laser' olarak da bilinen bu teknoloji, genellikle şeffaf tabakanın yeterli kalınlıkta olmadığı veya şeffaf tabaka eğriliğinin standartların çok dışında olduğu durumlarda; yani klasik LASIK tedavilerinin uygulanamadığı hastalarda kullanılmaktadır. Bu sistemde, şeffaf tabakadan kapak kaldırma işlemi laser yardımıyla yapılmaktadır. Şeffaf tabakadan daha geniş çapta kapak kaldırılması gereken karışık astigmatlar veya hipermetroplarda özellikle tercih edilmesi gereken bir sistemdir. Bu yöntem; LASIK tedavisinin her yapıdaki göze güvenle uygulanmasına olacak sağlamaktadır.

Operasyon nasıl yapılıyor?
  • 1. Adım : Tedavi öncesinde gözün ayrıntılı laser ölçümleri yapılıyor.
  • 2. Adım : Operasyon başlamadan önce, damla ile göz uyuşturuluyor.
  • 3. Adım : Laserkeratom ile gözün şeffaf tabakası olan korneadan çok ince bir kapak kaldırılıyor.
  • 4. Adım : Kırılma kusurunu düzelten eximer-laser ışını, kaldırılan kapağın altındaki tabakaya uygulanıyor.
  • 5. Adım : Kaldırılan kapak yeniden yerine oturtuluyor ve kornea eski haline geri dönüyor.